Kirje efesolaisille
Luku 5

Luvun 5 jakeita ei ole vielä muunnettu FINB33/38 muotoon, eikä kieliasua muutettu FINRK mukaiseksi. Näytämme tässä toistaiseksi läpikäymättömät alkuperäiset tekstit: Lähdeteksti (pdf)